Ystafelloedd

Mae’r llety yng Ngwesty’r Conrah yn cynnwys 17 o ystafelloedd gwely amrywiol a chysurus ac mae pob un ohonynt yn meddu ar steil unigryw. Mae pob ystafell yn en-suite. Mae un ar ddeg o’r ystafelloedd gwely yn y prif dŷ ei hun ac mae chwe ystafell arall wedi’u gosod ar dir y gwesty a’r cwrt. Mae tri o’n hystafelloedd cwrt yn cynnig llety moethus gyda golygfeydd tlws yn ymagor dros gefn gwlad Cymru.

Mae bythynnod y Conrah yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd neu grwpiau mwy o faint, ac mae lle ar gyfer hyd at wyth o bobl.