Priodasau

Mae’r Conrah a’i dirweddau hardd yn lleoliad perffaith i gynnal priodasau gwych a chofiadwy. Gallwn warantu mai chi yn unig fydd yn cael defnyddio’r gwesty ar eich diwrnod arbennig, a byddwn yn cynnig pecynnau pwrpasol ichi hefyd. Bydd ein tîm priodas profiadol wrth law i’ch helpu i gynllunio pob manylyn.

Cysylltwch â Geraint ar 01970 617941 i drefnu cyfarfod buan i drafod dyddiadau ac opsiynau.