Hafan

Yn wreiddiol, roedd y Conrah yn blasty ar Ystâd Ffosrhydgaled ac fe’i lleolir ar diroedd bras ynghanol bryniau cefn gwlad Cymru, ryw bedair milltir o Aberystwyth, tref brifysgol ar yr arfordir. Mae ei leoliad yn ddelfrydol ar gyfer gwyliau hamddenol ac rydym hefyd yn croesawu pobl nad ydynt yn breswylwyr am brydau ym mwyty a bar coctel y gwesty.

Gyda lolfa a chyfleusterau helaeth, mae’r Conrah yn fan delfrydol ar gyfer pob math o gyfarfodydd busnes, cynadleddau a phriodasau hyfryd.

Mae croeso cynnes Cymreig yn eich disgwyl – ein gobaith yw y byddwch yn mwynhau aros yma!

Twitter