Busnes

Mae’r Conrah yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd a chynadleddau o bob maint. Saif oddi ar yr A487 ac mae digon o le parcio a llety dros nos os bydd angen. Gall ein Hystafell Ardd ddal hyd at 14 o gynrychiolwyr, a gall ein Hystafell Gynadledda, sydd yn fwy o faint ac mewn steil theatr, ddal 100 yn gyfforddus.

Gellir hefyd addasu’r ystafell hon ar gyfer gweithdai a fformatau ar gyfer digwyddiadau eraill, ac mae’n cynnwys taflunydd sgrin mawr, darllenfa, systemau sain, wi-fi am ddim, yn ogystal â dewis o luniaeth a phrydau i’r cynrychiolwyr.

Byddem yn falch o’ch helpu chi i gynllunio ac o roi dyfynbris ar gyfer eich cyfarfod nesaf!

Twitter